Riskutbildning

Riskettan B är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Riskettan ges hos ENA Trafikskola. Risktvåan är riskutbildning på halkbana och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Både del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov.

Riskettan B

Riskettan B är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. För att förbereda dig inför kursen kan du repetera sidorna 179–215 i Körkortsboken men det viktiga är att dina egna åsikter kommer fram under kursen.

För att bli godkänd på riskettan krävs det att:
• Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
• Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
• Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
• Du är närvarande under hela kursen.

OBS! Medtag legitimation till utbildningen!

Risktvåan

Risktvåan är riskutbildning på halkbana och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Både del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov. 

Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Vägverket. En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år men upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, måste också genomföra riskutbildning.

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov förfortsatt körkortsinnehav.

Läs mer på www.transportstyrelsen.se.

Mer info angående riskutbildningens del 2 finns salabanan.se.