Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil

Pris per person. Både den som ska bli handledare och den som ska övningsköra privat måste gå kursen. Individuella bokningar. Var och en måste boka plats separat. Om man får förhinder är det viktigt att avboka. Uteblivande från utbildningen debiteras.

Vem måste gå utbildningen?

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare.

Dessutom ska den elev som övningskör privat för behörighet B vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Introduktionsutbildningens tre delar

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och för miljön

Så blir du handledare

För att bli handledare måste du

  • Ha fyllt 24 år
  • Minst fem av de senaste tio åren haft körkort för fordon av det slag som övningskörningen avser
  • Ha ett körkort som är utfärdat i Sverige eller annan EES-stat.
  • Ha vana och skicklighet i att köra det aktuella fordonet
  • Gått en introduktionsutbildning.
  • Vara godkänd som handledare av Transportstyrelsen.

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

OBS! Medtag legitimation till utbildningen!

Mer information

Boka handledarutbildning