KontaktinformationBekräfta bokningVillkor för bokning

Betalning sker på plats.

Samtliga deltagare ska befinna sig på skolan 15 min innan kursen startar. Deltar man inte i hela utbildningen utfärdas inget intyg. Giltig legitimation ska uppvisas.

Har avbokning av kursplatsen inte meddelats oss senast en vecka innan kursstart är bokningen bindande och kursplatsen debiteras enligt gällande prislista.

Blir kursdeltagandet för lågt ställs kursen in. Information om ev. inställd kurs skickas via e-post.

Jag accepterar villkoren för bokning

Bekräfta
Boka online. Dygnet runt.

Riskutbildning

Riskettan B

Riskettan B är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. För att förbereda dig inför kursen kan du repetera sidorna 179- 215 i Körkortsboken men det viktiga är att dina egna åsikter kommer fram under kursen.

För att bli godkänd på Riskettan krävs det att:
•  Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
•  Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
•  Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
•  Du är närvarande under hela kursen.

OBS! Medtag legitimation till utbildningen!

Risktvåan

Risktvåan är riskutbildning på halkbana och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Både del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Vägverket. En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år men upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.
Den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, måste också genomföra riskutbildning.

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov förfortsatt körkortsinnehav.

Läs mer på www.transportstyrelsen.se.

Mer info angående Riskutbildning del 2 finns på www.salabanan.se. (Sala banan)

BokaHär

Fullbokad!

2021-10-07 15:45

10 platser kvar

2021-11-01 13:00

Prislista

600 :-

Riskettan B (alkohol, droger, trötthet)

ENA Trafikskola,Sandgatan 17, 749 49 Enköping | Tel: 0171- 44 00 45 | Fax: 0171- 44 00 46 | E-post: info@enatrafikskola.se Admin