Kontaktinformation
Bekräfta bokningVillkor för bokning

Betalning sker på plats.

Samtliga deltagare ska befinna sig på skolan 15 min innan kursen startar. Deltar man inte i hela utbildningen utfärdas inget intyg. Giltig legitimation ska uppvisas.

Har avbokning av kursplatsen inte meddelats oss senast en vecka innan kursstart är bokningen bindande och kursplatsen debiteras enligt gällande prislista.

Blir kursdeltagandet för lågt ställs kursen in. Information om ev. inställd kurs skickas via e-post.

Jag accepterar villkoren för bokning

Bekräfta
Boka online. Dygnet runt.

Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil

Vem måste gå utbildningen?

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare.

Dessutom ska den elev som övningskör privat för behörighet B  vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Introduktionsutbildninges tre delar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och för miljön.

Så blir du handledare

För att vara handledare måste du:

  • ha fyllt 24 år.
  • minst 5 av de senaste 10 åren haft körkort för fordon av det slag som övningskörningen avser.
  • ha ett körkort som är utfärdat i Sverige eller annan EES-stat.
  • ha vana och skicklighet i att köra det aktuella fordonet.
  • gått en introduktionsutbildning.
  • vara godkänd som handledare av Transportstyrelsen.

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
OBS! Medtag legitimation till utbildningen!

Mer information

Mer information om handledarutbildningen hittar du på Transportstyrelsen

BokaHär

Fullbokad!

2021-10-14 16:30

Fullbokad!

2021-10-18 16:30

Prislista

450 :-

Handledarutbildning

ENA Trafikskola,Sandgatan 17, 749 49 Enköping | Tel: 0171- 44 00 45 | Fax: 0171- 44 00 46 | E-post: info@enatrafikskola.se Admin